OBLIGAȚIILE CĂLĂTORILOR

Transportul călătorilor cu mijloacele de transport aparținând SC TAR SA TARNAVENI se efectuează pe baza legitimațiilor de călătorie.
Legitimația de călătorie poate fi reprezentată de:
 • bilet;
 • abonament lunar, pe doua săptămâni;
 • legitimație eliberată pentru veterani de război, pensionari, deținuți politici, handicapați;
 • alte legitimații eliberate de SC TAR SA.
Totodată, legitimația de călătorie conferă dreptul de transport a maxim 15 kg de bagaje în interiorul mijlocului de transport.
Legitimațiile de călătorie trebuie păstrate de călători asupra lor în bună stare și trebuie prezentate organelor de control abilitate la cererea acestora.
Copiii în vârstă de până la 6 ani au dreptul de a fi transportați gratuit, dacă nu se solicită loc separat pentru ei.
Sunt interzise în interiorul mijlocului de transport:
 • fumatul, consumul de semințe, băuturi alcoolice, înghețată;
 • distrugerea bunurilor din mijlocul de transport (scaune, geamuri etc.);
 • distragerea atenției conducătorului prin discuții în timpul mersului;
 • deschiderea ușilor în timpul mersului, din proprie inițiativă;
 • urcarea sau coborârea în timpul mersului, precum și în alte locuri decât cele amenajate special ca stații;
 • urcarea cu role;
 • acționarea semnalului de alarma, în afara cazurilor de forță majoră.
Sunt interzise la transportul de persoane cu mijloacele SC TAR SA:
 • materiale rău mirositoare;
 • materiale inflamabile (benzină, petrol, diluant etc.);
 • butelii de aragaz;
 • bidoane cu carbit;
 • tuburi de oxigen;
 • materiale explozibile;
 • produse caustice;
 • păsări și animale, cu excepția celor care se transportă în regim special, cum sunt câinii cu botniță, păsări în colivii, pisici;
 • materiale sau obiecte care, prin natura, formatul și dimensiunile lor, pot produce stricăciuni sau pot murdări mijloacele de transport, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;
 • obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziții legale.
Nerespectarea acestor elemente atrage după sine sancționarea cu amendă contravențională.
Călătorilor li se recomandă să păstreze curățenia și să utilizeze civilizat mijloacele de transport în comun.
Doar respectând aceste recomandări, transportul dumneavoastră se poate realiza în condiții de siguranță și confort!
 
Copyright© 2011 SC TAR SA | Web Design® Footprint Design Târnăveni